top of page

HER REKLAM, MARKANIN KİMLİĞİNE YAPILAN UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR.

David Ogilvy

MARKA YÖNETİMİ

Marka yönetimi, markanın piyasada nasıl algılandığı üzerine analiz ve planlama yapar. Hedef pazarla iyi ilişkiler geliştirmek marka yönetimi için gereklidir. Marka yönetiminin somut unsurları; ürünün kendisi, görünüşü, fiyatı, ambalajı vb. içerir. Somut olmayan unsurlar ise, tüketicinin markayla yaşadığı deneyim ve aynı zamanda markayla olan ilişkisidir. Bir marka yöneticisi bunların tamamını gözetmelidir.

Marka yönetimi, şirketler için en önemli faktörlerden biri olup, hayati bir önem taşıyor. Markalaşma ve marka konumlandırması açısından büyük önem taşıyan marka yönetim süreci, tek bir başlık altında birçok unsuru barındırırken, markalara başarıların kapılarını açıyor.

Marka yönetimi, bir markanın gelişimi ve başarıyı devam ettirmesindeki en önemli etken olmasıyla beraber, gerçekleştirilen çalışmalar ile sonuç odaklı yapılan işlerin tümüdür. Marka yönetiminde; marka kararları, marka stratejileri, marka kimliği, marka konumlandırması ve pazarlama kararları gereklilikler göz önünde bulundurularak belirlenen hedefler doğrultusunda çeşitli stratejiler hayata geçirilir.

Marka yönetimi, kısadır; tüm pazarlama tekniklerinin ürünlere, ürün kategorilerine veya markalara uygulanması olarak da tanımlanabilir. Marka yönetimi, müşterileri her zaman ön planda tutar ve müşteri odaklıdır. Bu süreci gerçekleştirirken, dikkate alınması gereken iki önemli karar alma alanı vardır. Bunlar; temel marka stratejisi kararları ve pazarlama karması kararları.

 

Dijital pazarlama alanında stratejik yaklaşımda sorumluluk, markaya ve markanın tüm ürünlerine aittir. Kısa vadeli hedefler belirleyerek uzun vadeli sonuçlara ulaşmayı amaçlayan marka yönetimi, tek bir başlık altında toplanmakta ve birden çok faktör altında toplanmaktadır.

Marka Yönetiminde Strateji Nasıl Oluşturulmalı

Bir marka oluştururken en önemli faktörlerden biri marka stratejisi geliştirmektir. Marka yönetiminde stratejik kararlar alırken önce durumu analiz etmeliyiz. Şirketin hizmetlerini veya ürünlerini markalaştırırken, müşteri analizi, rakip analizi ve kişisel analiz ayrı ayrı kontrol edilecektir. Bu analizlerin her birinin farklı bir amacı vardır.

 

Şirket, analiz yoluyla müşterileri belirleyebilir ve pazarı ihtiyaç ve isteklerine göre sınıflandırabilir. Ayrıca hedef pazarı belirleyin. Rakip analizi ile rakip markaların marka imajı ve kimliği hakkında bilgi edinebilir, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilir, durumu ortaya çıkarabilir ve daha etkili önlemler alabilmek için belirli bilgilere sahip olabiliriz. Markalar, kişisel analizler yoluyla güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir, sonuçlara göre doğru ve etkili marka yönetimi adımları atabilir.

Marka kimliği, şirketin müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetleri içerir. Bu unsurlar, markanın kendi özelliklerini, kalitesini, gelirini, katkısını, performansını ve müşterilerin markayı nasıl algıladıklarını içerir. Marka kimliğini belirledikten sonra markanın temelini oluşturan 4 ana faktör vardır. Marka kimliği olmadan, bu unsurların marka yönetiminde var olması zor veya imkansızdır. Bu unsurlar; marka konumlandırma, marka seçimi, marka türü ve marka geliştirme stratejisini içerir. (Bkz: Marka Hikayeleri)

Bu dört önemli faktörden bahsedelim;

 

Marka yönetimi / marka konumlandırması; kuruluşun faaliyet göstereceği hedef pazarda mal veya hizmetlerin nerede ortaya çıkacağını tanımlamak ve onu diğer markalardan ayırmak olarak tanımlanabilir. Marka konumlandırma, müşterilerin marka hakkında genel bilgi edinmesine olanak tanır ve ayrıca pazarlama yöneticilerinin marka için yeni ve uygun pazarlama stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir. Böylelikle sağlam ve sağlam bir markanın ilk marka yönetimi için gerekli kurallar gerçekleşmiş olur.

 

Marka yönetiminde marka seçimi; bir ürün veya hizmetin markalaşma sürecinde en önemli faktörlerden biridir. Seçilen isim tutarlı ve marka konumlandırmasıyla alakalı olmalıdır. İyi bir marka ismine sahip olmak, bir ürün veya hizmetin değerini artırabilir, çünkü müşteriler bir seçim yaptıklarında marka ismine de önem verirler.

Pazarlama kararları; markanın başarı bütünlüğünü gösterebilmesi için ürün geliştirme, fiyat, dağıtım ve tanıtım kararlarının doğru oranda marka ile uyumlu olması gerekir. Doğru hızda eşleşen marka ve kararlar, yöntemler, keşifler ve analizlerle sonuçlandırılacak ve değerlendirilecektir.

(Bkz: Stratejik Planlama)

bottom of page